Tere tulemast! Logi sisse või Registreeru kasutajaks

Mäetagused 76

Trükist on ilmunud ajakirja Mäetagused 76. number, mille avaartikli on kirjutanud Maris Kuperjanov ülimalt päevakajalisel teemal: „Koroonaviiruse SARS-CoV-2 algusfaasi vastukaja (sotsiaal)meedias“. Kirjutises on vaatluse all uue koroonaviiruse puhangu esimene kuu ning reageeringud viiruseteemalistele uudistele meediakommentaarides ja sotsiaalmeedias. Kuigi pandeemia on artikli koostamise ajalgi alles algusjärgus ning teadmised viirusest SARS-CoV-2 ja selle põhjustatavast haigusest COVID-19 täienevad iga päevaga, on suur infotulv ja puhangu kiire eskaleerumine olnud viljakaks pinnaseks temaatilise folkloori levikule juba alates esmasest viirusest teadasaamisest. Sotsiaalmeedias saab jälgida nalju ja meeme, nii inimlikust veast või teadmatusest tingitud väärinfo kui ka pahatahtlike eesmärkidega valeuudiste levikut, vandenõuteooriaid ja muid narratiive, mis tihti epideemiatega kaasas käivad, kusjuures nende mõju ühiskonnale võib tihtipeale olla halvavamgi kui haigus ise.
Väga olulisi teemasid ja vaatenurki avavad ka kõik ülejäänud uurimused.
Simone Eelmaa ja Maria Murumaa-Mengel on kirjutanud artikli „„Kui ongi tõsi, siis ise süüdi!“ Seksuaalvägivallaga seonduvad stereotüübid ühe Eesti laste ja noorte veebifoorumi teemaalgatustes ja vastustes“. Airi Liimets ja Külli Erimäe on analüüsinud viimase kolme aastakümne lastelaule artiklis „Lapsele laulmise fenomen koduses kasvatuskultuuris“. Veel on ajakirjas lugeda Rebeka Põldsami käsitlus „Otsides kvääre lugusid sõdadevahelise Eesti ajakirjandusest. Eugeenika rollist homoseksuaalsust ja transsoolisust puudutavates aruteludes“ ning bulgaarlanne Milena Ljubenova artikkel „Kohaliku mälu säilitamine – püha jumalaema kultus“.
Ajakiri annab ülevaate toimunud konverentsidest ja ilmunud erialakirjandusest ning kaitstud väitekirjadest. Artiklitele on lisatud ingliskeelsed kokkuvõtted.
Eelretsenseeritav teadusajakirja Mäetagused annab välja Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond ja see ilmub järjepidevalt aastast 1996 ja on veebis loetav aadressil http://www.folklore.ee/tagused/nr76.
Tootekood: 100602
Ühik: eks
4,00 €
Kogus: