Tere tulemast! Logi sisse või Registreeru kasutajaks

Folklore 78

Äsja ilmus ajakirja Folklore: Electronic Journal of Folklore kaksiknumber „On the Move: Migration and Diasporas“. Külalistoimetajate Leena Kurvet-Käosaare ja Triinu Ojamaa sõnutsi näitavad numbrite kaastööd, et mobiilsusprotsesside sujuvus on vahetult seotud võimega hoida inimsuhteid ning luua ja arendada suhtevõrgustikke.
Ületades kultuuride ja rahvuste piire, on neis eristatavad ka kosmopoliitsuse tunnusjooned selle mõiste kaasavas ehk mitte-elitaarses tänapäevases tähenduses. Euroopa eri piirkondade rändeuurijad toovad esile, et kaasajas domineerivate digitaalsete diasporaade kontekstis sõltub suhtevõrgustike toimimine nii virtuaalse ja füüsilise maailma kokkusulamisest kui põrkumisest. Kaksiknumber esindab ka migratsiooniuuringutes viimasel ajal esile kerkinud huvi rändlevate üksikisikute emotsionaalse maailmataju vastu. Uusrände kontekstist lähtudes analüüsivad Dainius Genys, Ilona Strumickienė ja Ričardas Krikštolaitis eri ühiskonnagruppide emotsionaalset ebavõrdsust suhestumisel päritolumaaga. Maarja Hollo käsitlus keskendub II maailmasõja aegsete pagulaste sisekonfliktidele oma läände põgenemise kogemuse traumaatilise mõju vahendamisel. Desislava Pileva ja Tanya Matanova artiklid avavad digitaalse diasporaa kontekstis esile kerkinud kaaskohalolul põhinevaid uusi identiteedivõimalusi, mille edukust aga määravad ühelt poolt inimese digitaalne võimekus ja teisalt virtuaalse suhtluse piiratus võrreldes tavapärase näost-näkku suhtlemisega. Elina Mikkilä kirjanikuna ja Kari Korolainen koomiksikunstnikuna toovad erinumbrisse ja migratsiooniuuringutesse laiemalt sisse loovisiku kogemusel põhineva uudse lähenemise mobiilsusprotsessidele.
Eelretsenseeritavat teadusajakirja Folklore: Electronic Journal of Folkore annab välja Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond. Erinumbrite ilmumist on toetanud Eesti Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus); esimene osa on veebis loetav aadressil https://www.folklore.ee/folklore/vol78/ ja teine https://www.folklore.ee/folklore/vol79/
Tootekood: 100603
Ühik: eks
4,00 €
Kogus: