Tere tulemast! Logi sisse või Registreeru kasutajaks

Mäetagused 64

Olete palutud lugema ajakirja Mäetagused 64. numbrit (www.folklore.ee/tagused/nr64), mis on pühendatud meid ümbritsevale värvikirevale maailmale, tähelepanu all on värvid - värvinimetused, värvide sümboolsed ja sotsiaalsed tähendused ja väljendused, nende kujunemine – nii folklooris kui ka keeles laiemalt. Värviteemalise erinumbri külalistoimetaja on Piret Voolaid.
Tiiu Jaago, kelle varasemad tööd värvinimetustest ja nende kujundilisest osast regilaulus (nt regivärsilises pulmalaulus) ilmusid juba 1980. aastatel, analüüsib värvinime punane esinemist Tartu- ja Läänemaa regilauludes lähtuvalt vormelikontseptsioonist, mille järgi käsitletakse regilaulu sõnavara mitte üksikute sõnade, vaid leksikaalselt kokkukuuluvate püsiseoste kaudu.
Kahes artikli keskmes on värvide kasutusalad muinasjutus. Kärri Toomeos-Orglaan uurib lähemalt värvuste esinemist ja värvuste abil loodavaid assotsiatsioone eesti imemuinasjuttudes. Urmas Sutrop uurib värvinimesid ja värve vendade Grimmide muinasjutu “Lumivalguke” kolmes variandis. Tulipunktis on värvide ja värvinimede tähendused ning nii nimede kui ka tähenduste muutumine. Strukturaalse meetodi abil analüüsib autor värvide ja nende nimede sümboolseid tähenduste opositsioone.
Piret Voolaid analüüsib värvisõnade esinemis(sagedu)st ja kujundiloomet kolmes levinumas mõistatuste alaliigis – klassikalistes mõistatustes, keerdküsimustes ja piltmõistatustes.
Keeleteadlane Vilja Oja, kes on pika teadlasekarjääri vältel värvinimetuste eri aspekte käsitlevaid publikatsioone avaldanud umbes 40, annab oma seekordse uurimusega süsteemse ülevaate värvinimede moodustamisviisidest (juursõnad, tuletised, liitnimetused) eesti kirjakeele ja murrete baasil. Usundi rubriigis kirjutab Linda Eek eestikeelsest katehheesist (usuõpetusest) Eesti õigeusu kirikutes – Eesti Apostlik Õigeusu Kirikus ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu kirikus.
Mõnevõrra haakub erinumbri juhtliiniga ka ajakirja ülevaaterubriik, milles värvitemaatikat puudutavad kaks kirjutist. 7. juunil tähistas 60. sünnipäeva Eesti Kirjandusmuuseumi direktor, Tartu Ülikooli antropoloogilise ja etnolingvistika professor Urmas Sutrop, kellega tehtud intervjuus on juttu värviteemast, põhivärvinimedest, mis on olnud pikka aega intervjueeritava peamisi uurimishuvisid. Eesti Rahva Muuseumi peakunstnik Jane Liiv ja giid-metoodik Virve Tuubel teevad ülevaate muuseumis aastail 1994–2015 avatud püsinäituse juurde kuulunud populaarsest haridusprogrammist ja õppematerjalist “Kirju-mirju värvimaailm”.
Tootekood: 100527
Ühik: eks
3,20 €