Tere tulemast! Logi sisse või Registreeru kasutajaks

Mäetagused 47

Mäetaguste 47. numbri artiklid käsitlevad usundit, rituaale ja ühiskonnapoliitika ja valitsemisviisid kroonikate vahendusel. Seekordses numbris on olulisel kohal soome-ugri rahvaste traditsiooniline kultuur (itkud, kalendritavand, tõrjeriitused, loitsud, loodushäälendid) ja vanade kõrgkultuuride (hiina, pärsia) problemaatika.
Artiklid heidavad uut valgust rituaalide emotsionaalsele ja kommunikatiivsele küljele, vaatlevad liikidevahelisi seoseid ja pakuvad uusi teoreetilisi lahendusi.
Madis Arukask käsitleb surnuitke läänemeresoome-põhjavene kombestikus, kus itkemisel on säilinud esmane funktsioon: elavate ja surnute suhete tasakaalustamine ja piiride kehtestamine, samuti katkenud sotsiaalse sidususe aastamine. Autori sõnul on itkutekstid vaadeldavad multifunktsionaalsete folkloorižanridena, mille adresseeritus võib olla erisuunaline, kuid esiplaanil on kollektiivsed kogukondlikud huvid.
Itkude käsitlust laiendavad Galina Mišarina, osalt ka Tatjana Vladõkina ja Galina Gluhhova, kes analüüsivad tekste, mida käsitletakse näiteks tõrjekombestikus ja vihma väljakutsumisel. Galina Mišarina annab ülevaate komi itkudest ning seostab osa tõrjeriitusi (elamusöödikute ja ohakate tõrjumine) nn itkumaagiaga – kasutatud sõnamaagilised tekstid on sisult, poeetikalt ja esitusviisilt lähedased itkudele.
Niina Jurtšenkova tutvustab soome-ugri rahvausundites esinevaid naisjumalusi, nende funktsioone ja mooduseid, kuidas jumaluste soosingut taotleti või hoiti. Anatoli Panjukov vaatleb komi linnunimetusi ja loodushäälendeid ning nende sümboolseid tähendusi.
Mitu artiklit pakuvad võimaluse põhjalikuks ekskursiks ajalukku. Jaanus Plaat annab ülevaate õigeusu pühakodadest Eestis 11.–19. sajandil, mida toetab mahukas fotokataloog. Tarmo Kulmar mõtiskleb Hiina keisririigi valitsemisviisi võimalikust eripärast Sui dünastia ajal (581–618 pKr) ja Vladimir Sazonov tutvustab lugejaile uus-babüloonia kroonika ja vana-pärsiakeelsete raidkirjade põhjal Pärsia impeeriumi Ahhemenidiide suguvõsa viimast väljapaistvat valitsejat Artaxerxes III Ochost.
Mäetaguste kroonikaosa annab ülevaate erialasündmustest, tutvustab väitekirju ja ilmunud erialaraamatuid.
Eelretsenseeritav ajakiri Mäetagused ilmub järjepidevalt aastast 1996 ja on veebis loetav aadressil http://www.folklore.ee/tagused
Tootekood: 100407
Ühik: eks
2,00 €
Kogus: