Tere tulemast! Logi sisse või Registreeru kasutajaks

Mäetagused 43

Võrgus on loetav Mäetaguste 43. number, mille on kokku pannud külalistoimetajad Tiiu Jaago ja Ene Kõresaar Tartu Ülikoolist. Suulise ajaloo teemanumber teeb vahekokkuvõtte pärimusliku ajaloo uurimisest Eestis ja meie lähinaabrite juures.
Kirsti Salmi-Niklander ja Jyrki Pöysä analüüsivad suulise ja kirjaliku piirialale jäävat kirjalikuna loodud pärimust ja selle folkloristlikke tõlgendamisvõimalusi.
Läti suulise ajaloo uurimist käsitlevad Irçna Saleniece artiklis "Läti 20. sajandi ajaloo allikad: suulise ajaloo allikate ja arhiividokumentide dialoog" ja Maruta Pranka artiklis "Migratsioon versus kodu: vaateid ühele uurimisprojektile" ning Baiba Bela oma ülevaateartiklis. Et Irçna Saleniece ja Maruta Pranka artiklid käsitlevad eestlastelegi tuttavat küüditamise teemat, kommenteerib neid ajaloolase vaatepunktist Aigi Rahi-Tamm.
Meenutamaks lahkunud folkloristi Aino Laagust ilmub tema artikkel situatsioonianalüüsist, mis esmatrükis ilmus 1973. aastal ajakirjas Keel ja Kirjandus, sama teemat jätkab Tiiu Jaago artiklis "Lugu ja sündmus jutu-uurimises: situatsioonianalüüsist kontekstianalüüsini".
Juhuvalik ei ole ka Priidik Sarapiku 1908. aastast pärit jutustuse "Matsalus" avaldamine. See tõsielul põhinev lugu pärineb samast perioodist, kuhu kuuluvad ka Kirsti Salmi-Niklanderi analüüsitavad allikad – kirjalikena sündinud sündmuslood. Sarapiku lugu annab võimaluse tajuda võimalikke paralleele eesti varasest rahvapärimuslikust kirjutamistraditsioonist ja jutustamisstiilist. Ühtlasi pakub see lugu väljakutse seisukohale, et elulookirjutamise buum on alguse saanud pärast Nõukogude Liidu lagunemist (seda seisukohta võib siinses valikus mõneti leida Leedut esindavas Irena Šutinienë ülevaateartiklis.
Eelretsenseeritav ajakiri Mäetagused ilmub järjepidevalt aastast 1996 ja on veebis loetav aadressil http://www.folklore.ee/tagused/nr43/.
Tootekood: 100403
Ühik: eks
2,00 €
Kogus: