Tere tulemast! Logi sisse või Registreeru kasutajaks

Mäetagused 40

Mäetaguste uus number on pühendatud loomadele ja nende reflekteerumisele folklooris.
Tuntud hundiuurija Ilmar Rootsi artikkel "Hunt kultusloomana eesti rahvatraditsioonis" iseloomustab mitmekülgset rahvapärimust, sh tõrjevõtteid, huntidega seotud uskumusi ja kombeid ning hundisõnu.
Piret Voolaid vaatleb artiklis "Zoofolkloorseid aspekte eesti keerdküsimustes, liitsõnamängudes ja piltmõistatustes" eesti mõistatuste kolme tänapäeval populaarset allžanrit, milles tegelaskujude või teemade järgi rühmitades esildub selgesti zooloogiline aspekt. Kõigis kolmes liigis on loomade kujutamine ja poeetilised võtted erinevad, kuid on sage antropomorfistliku personifikatsiooni kasutamine. Koguni kolmandik eesti piltmõistatustest kujutab loomariigi esindajaid.
Komi folklorist Ljudmilla Lobanova analüüsib artiklis "Rahvaveterinaaria komi pärimuses" alles viimasel aastakümnel folkloristidele tähelepandavaks muutunud veterinaariaalaseid rahvauskumusi, haiguste etioloogiaid ja nimetusi, haiguse põhjuse ja ravimismeetodi omavahelisi seoseid.
Liisa Vesik iseloomustab oma artiklis "Lemmikloomad Eesti veebis viimasel viiel aastal" muutusi Eesti avalikel veebilehtedel ja foorumites perioodil 2004-2008 kui ühiskonna väärtushinnangutes toimunud nihete peegeldajat.
Anu Korb vahendab viimase välitöömatka muljeid Krasnojarski kraist.
Erialasündmuste ja -raamatututvustuste kõrval on avaldatud katkend tänavu 85-aastaseks saanud folkloristi Hilja Kokamäe mälestustest saksa aja kohta Valga linnas.
Eelretsenseeritav ajakiri Mäetagused ilmub järjepidevalt aastast 1996 ja 40. number on veebis loetav aadressil http://www.folklore.ee/tagused/nr40/
Tootekood: 100400
Ühik: eks
2,00 €
Kogus: