Tere tulemast! Logi sisse või Registreeru kasutajaks

Folklore 42

Ootame teid lugema ajakirja "Folklore: Electronic Journal of Folklore" 42. pühapaiku käsitlevat erinumbrit (veebis aadressil http://www.folklore.ee/folklore/vol42/).
Selles numbris avaldatud artiklid, mis põhinevad 2007. a. Tartus toimunud hiieteemalise konverentsi ettekannetel, käsitlevad peamiselt Läänemere maade ja Valgevene uurijate vaatenurki looduslike pühapaikade uurimises. Lisaks antakse folkloristlikel ja arheoloogilistel allikatel põhinev ülevaade Eestis piksekividega seotud uskumusest.
Anna Wessman teeb ülevaate Soome hiisi-paikadest, pakub välja sõna hiisi määratlusvõimalusi ja tõstatab küsimuse, kas sõna esinemine rauaaja kalmistute nimedes viitab tingimata nende seostamisele hiiepaikadega?
Erinumbri külalistoimetaja Tõnno Jonuksi artikkel käsitleb hiiekohtade uurimislugu ja -problemaatikat 18. saj. lõpust 21. saj. algusaastateni.
Heiki Valk vaatleb Eesti looduslikke pühakohti regionaalsest aspektist, tuues lisaks allikmaterjalile välja regionaalse eristumise peamised põhjused.
Läti uurija Sandis Laime kirjutab nn Kuramaa kuningatega seotud pühakohtadest ühelt poolt kirjalike allikate põhjal, millest vanemad pärinevad 1414. aastast, ja teisalt kindla hiiesaluga seotud tänapäevase suulise pärimuse taustal.
Vykintas Vaitkeviciuse artikkel kõneleb baltlaste pühapaikadest Leedus ja nende uurimisega seotud võimalustest. Andrei Prohhorov keskendub Valgevene loodeosa hauakividel oleva, sambale toetuva poolringi sümboli kui ilmasamba tõlgendusele.
Poola uurijate Andrzej Kuzkowski ja Kamil Kajkowski saksakeelne artikkel annab ülevaate Pommerimaa varakeskaegsetest pühadest paikadest, mida kasutati oletatavasti kohtute ja kogunemispaikadena.
Kristiina Johansoni uurimus piksekividest on põhjalik ja rohkete näidetega illustreeritud pärimuslike, arheoloogiliste jm allikatel tuginev käsitlus antud uskumusest Eestis ja mujal maailmas.
Folklore 42. numbris avaldame järelhüüde kirjandusmuuseumi folkloristikaosakonna kauaaegsele sõbrale, Kanada-eestlasele Harry William Mürgile. Uudisterubriigis ülevaated 2008. a. Leedus aset leidnud hiiekonverentsist "Natural Holy Places in Archaeology and Folklore in the Baltic Sea Region" Vykintas Vaitkevičiuselt ja Eesti-Leedu folkloristide ühisseminarist sama aasta septembris. Lisaks tutvustatakse Eesti Muinastaideseltsi 20. juubeliaasta tähistamiseks toimunud üritusi ja Vabariigi Presidendi rahvaluulepreemia laureaate. Raamatututvustused käsitlevad seekord kolme raamatut: hiiekogumikule sobivalt tutvustab Tõnno Jonuks Läti uurija Juris Urtansi raamatut Zemgale pühapaikadest ja ungarlane Virág Dyekiss refereerib Zoltán Nagy 2007. a. avaldatud teost Vasjugani hantide uskumustes toimunud muutustest. Aado Lintropi Folklores nr. 38 avaldatud raamatututvustusele sekundeerib Ameerika uurija Andrew O. Wiget, kes esitab kriitilise vaate Michael Bermani raamatule "The Nature of Shamanism and the Shamanic Story".
Tootekood: 100343
Ühik: eks
2,00 €
Kogus: